Lucas Van Haegenborgh

Eerst wil hij veearts worden, studeert wijsbegeerte en eindigt als beeldhouwer.
Als oudste zoon van een vader kinderarts en een moeder kunstschilder krijgt hij de voornaam Lucas, patroonheilige van beide beroepen. Zijn overgrootvader vaderskant was de dorpssmid van Rotselaar. De geliefkoosde materie waarin hij zelf ook werkt is het metaal.
In tegenstelling tot de traditionele figuratieve kunst vertrekt de hedendaagse kunst vanuit een concept. Mede door zijn wijsgerige vorming is het oeuvre van Lucas het product van persoonlijke stellingnames. Bewust van zijn morele verantwoordelijkheid stelt hij zijn artistiek talent ten dienste en ter bescherming van de bedreigde harmonie op moeder aarde. Tevens stelt de kunstenaar het scheppend vermogen als doel op zich, een fundamenteel vermogen in het bereik van ieder mens,onlosmakelijk verbonden met de liefde, de bewondering, het geweten, de schoonheid.
Dieren zijn een steeds weerkerend thema in zijn oeuvre. Zijn onderwijsactiviteiten o.a. voor de Canon Cultuurcel, departement Onderwijs, vereisen een meer uitgebreid werkterrein. Lucas draagt in zich tegelijkertijd de behoefte én de capaciteit om zijn innerlijke kracht op verscheidene manieren te vertalen. Hij verwerft zijn reputatie dankzij de megasculpturen gerealiseerd sinds de jaren '80. Vervolgens trekt hij zich min of meer in stilte terug om de mogelijkheden van zijn creatief talent verder te exploreren.